Continutul acestui website a fost creat ca facand parte din proiectul PEaCH care a inceput la data de 1.12.2019 si s-a sfarsit la data de 30.11.2021 si continutul nu mai este actualizat.

Susținerea părinților și pedagogilor copiilor bilingvi

PEaCH este acronimul pentru „Preserving and promoting Europe’s cultural and linguistic heritage through empowerment of bilingual children and families” („Păstrarea și promovarea patrimoniului cultural și lingvistic european prin abilitarea copiilor și familiilor bilingve”).

Proiectul PEaCH aduce în sprijinul familiilor europene care cresc copii bilingvi și multilingvi un manual pentru părinți, materiale video informative și o colecție online de materiale gata de utilizare în 24 de limbi europene. Totodată, PEaCH va oferi sfaturi pentru pedagogii interesați de acest subiect și va crea o rețea europeană de Ambasadori PEaCH.

Rulează videoul

Misiunea

Misiunea PEaCH este de a îndruma părinții și pedagogii cu privire sprijinirea, menținerea și dezvoltarea limbii/limbilor vorbite acasă în contextul mutării familiei într-un mediu lingvistic diferit. Mai mult, PEaCH își propune să sporească gradul de conștientizare în rândul pedagogilor cu privire la beneficiile bilingvismului și limbilor vorbite acasă.

În speță, obiectivele noastre sunt:

  • Consolidarea dobândirii și păstrării celor 24 de limbi UE în rândul copiilor din familii bilingve și multilingve care locuiesc în zone unde aceste limbi sunt mai puțin obișnuite;
  • Oferirea de recomandări accesibile și conforme vârstei, menite să le permită copiilor cu vârsta între 0 și 12 ani să dobândească limbile vorbite acasă;
  • Instruirea părinților cu privire la modul în care aceștia pot transmite limba maternă copiilor lor într-un mod eficient;
  • Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor apartenenței la o familie bilingvă, în rândul educatorilor din grădinițe, școli primare și creșe;
  • Crearea unei Rețele Europene de Ambasadori PEaCH, formată din pedagogi și alte profesii care să sprijine familiile bilingve și multilingve.

Partners

Universitatea Ghent, Belgia: Centrul de Cercetare pentru Practici Multilingve și Învățarea Limbilor în Societate (MULTIPLES) de la Universitatea Ghent (Universiteit Gent) studiază limba și discursul ca aspecte ale vieții sociale, abordând dimensiunile aplicate și educaționale ale  acestui domeniu din perspectiva multilingvismului contemporan. Centrul aduce împreună cercetători din diferite discipline lingvistice, precum Sociolingvistică, Învățarea limbilor (primară, secundară, străină), Predarea și învățarea limbilor, Limba în educație, Analiza discursului, Antropologie lingvistică, Traducere și interpretariat.

www.ugent.be

UNIVERSITEIT GENT
www.ugent.be
Belgium

PMF Research, Italia: PMF este o societate italiană din categoria IMM-urilor cu sediul în Sicilia, specializată în cercetarea și dezvoltarea sectorului TIC. Principalul său domeniu de activitate constă în instruire și dezvoltarea de soluții web pentru învățare prin colaborare și gestionare de conținut educațional. Societatea are o vastă experiența în proiecte UE, Biroul său de Proiecte Europene participând activ, în calitate de coordonator sau de partener, în peste 50 de proiecte finanțate de UE.

www.pmf-research.eu

PMF RESEARCH
www.pmf-research.eu
Italy

Multilingual Parenting Ab, Finlanda: Multilingual Parenting sprijină părinții și pedagogii în creșterea copiilor bilingvi și multilingvi, în special pentru păstrarea limbilor native ale familiilor, lucrând în strânsă colaborare cu instructori și consultanți în limba familiei din întreaga lume.

www.multilingualparenting.com

MULTILINGUAL PARENTING
www.multilingualparenting.com
Finland

8-11 NOV

Online evening event

6-9 pm Central European Time